KONKURS FOTOGRAFICZNY  www.isidorus.net
Strona główna Regulamin Tematy konkursu Kontakt Galeria


Regulamin konkursu fotograficznego


"Kapliczka mojego dzieciństwa. Kapliczka na mojej drodze"

Cel i tematyka konkursu
§1


Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli oraz redakcja Portalu Świętego Izydora – Patrona Internetu i Internautów ogłaszają konkurs fotograficzny pt: "Kapliczka mojego dzieciństwa. Kapliczka na mojej drodze" (dalej: "Konkurs").

Celem konkursu jest ukazanie w formie fotografii najciekawszych i posiadających ducha kapliczek przydrożnych, przydomowych, ogrodowych, klasztornych itp. oraz utworzenie wystawy wirtualnej oraz stacjonarnej o małej architekturze sakralnej.

Zasady konkursu
§2

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wszyscy Internauci.
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Zasady uczestnictwa
§3


1. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć.
2. Prace należy nadsyłać jedynie poprzez serwis internetowy www.kapliczki.isidorus.net
3. Prace należy przesyłać w formacie JPG w plikach nie przekraczających 1MB.
4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, jeżeli była ona poddana obróbce.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.
6. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2009 r.
7. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do podania: tytułu pracy, imienia i nazwiska, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu oraz miejsce wykonania zdjęcia

Ponadto każdy uczestnik konkursu wysyłając pracę konkursową automatycznie oświadcza, że jest autorem dostarczonego zdjęcia i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów Konkursu.
Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs wyraża zgodę na wielokrotną i nieodpłatną publikację przesłanych prac na łamach Portalu Świętego Izydora - Patrona Internetu i Internautów jak i w mediach wydawanych przez Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli, Portal i partnerów konkursu, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm).
Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
Oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumie i w pełni akceptuje.


Nagrody
§4


1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Wydawnictwa Katolickie w formie książek i albumów.
2. O podziale nagród decyduje komisja oceniająca.
3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie internetowej Portalu św. Izydora – Patrona Internetu i Internautów – www.isidorus.net oraz stronie konkursu – WWW.kapliczki.isidorus.net do dnia 25.10.2009 r.

Komisja oceniająca
§5


1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Stowarzyszenie św. Izydora powoła Komisję oceniającą, w której skład wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia.
2. Zadaniem Komisji oceniającej jest:
 a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie;
 b) ocena zgłoszonych fotografii;
 c) przyznanie nagród.
3. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
 a) kryteria merytoryczne;
 b) wartość artystyczną;
 c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

Postanowienia końcowe
§6


1. Kontakt z organizatorem konkursu jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: konkurs@isidorus.net lub pod adresem do korespondencji tradycyjnej:
Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli
skrytka pocztowa 59
57-350 Kudowa-Zdrój
Z dopiskiem: "Konkurs"
© 2009 Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli
Projekt i wykonanie: Łukasz Struk
0.00220990